WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

Việt Nam cần khoảng 227 triệu chiếc bao cao su mỗi năm

Việt Nam cần khoảng 227 triệu chiếc bao cao su mỗi năm
- Theo khảo sát Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS TP.HCM những năm qua cho thấy, xu hướng lây nhiễm HIV qua đường tình dục đang gia tăng và đã ...