WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

Ung thư - nỗi lo hàng ngày

Ung thư - nỗi lo hàng ngày
- Mỗi ngày, cả nước có gần 300 người chết vì bệnh ung thư và trung bình mỗi năm là hơn 9 vạn người phải “ra đi” vì căn bệnh quái ác này. Đáng lo ngại hơn khi số người mắc và tử vong do căn bệnh ung thư đang tiếp tục gia tăng nhanh... Đây là những thông ...