Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Ukraina muốn hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, mại dâm và cần sa

Ukraina muốn hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, mại dâm và cần sa
- Nghị sĩ Verkhovnaya Rada Ukraina là Sergei Leshenko tuyên bố rằng Quốc hội khóa tới của đất nước sẽ thông qua đạo luật về hợp pháp hóa hôn ...

Standing up ...