WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói: 'Khắp thế giới đang trong tình trạng chiến tranh nhằm tiêu diệt hôn ...

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói: 'Khắp thế giới đang trong tình trạng chiến tranh nhằm tiêu diệt hôn ...
- và giám mục, thậm chí là Giáo hoàng, tôi đã đồng hành với những người có khuynh hướng đồng tính, tôi cũng đã từng gặp những người đồng tính, ...