Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói: 'Khắp thế giới đang trong tình trạng chiến tranh nhằm tiêu diệt hôn ...

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói: 'Khắp thế giới đang trong tình trạng chiến tranh nhằm tiêu diệt hôn ...
- và giám mục, thậm chí là Giáo hoàng, tôi đã đồng hành với những người có khuynh hướng đồng tính, tôi cũng đã từng gặp những người đồng tính, ...

Standing up ...