WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

Tuấn Tú Bolero tiết lộ tuổi thơ bị kỳ thị

Tuấn Tú Bolero tiết lộ tuổi thơ bị kỳ thị
- Vừa qua, trung tâm Phòng chống AIDS - Sở Y Tế TP. Hồ Chí Minh (PAC) phối hợp với Mạng lưới Quốc gia người sống với HIV Việt Nam (VNP+) thực hiện, tổ chức diễn đàn người đồng tính nam (MSM) và chuyển giới (TG) với chủ đề “MSM –TG chung tay thực hiện mục tiêu 90-90-90” với mục tiêu tăng cường truyền trông giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với cộng đồng MSM-TG, nâng cao hình ảnh, vị thế và vai