WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, ngày 13 tháng 10 năm 2016

Tuấn Tú Bolero tiết lộ tuổi thơ bị kỳ thị

Tuấn Tú Bolero tiết lộ tuổi thơ bị kỳ thị
- Vừa qua, trung tâm Phòng chống AIDS - Sở Y Tế TP. Hồ Chí Minh (PAC) phối hợp với Mạng lưới Quốc gia người sống với HIV Việt Nam (VNP+) thực hiện, tổ chức diễn đàn người đồng tính nam (MSM) và chuyển giới (TG) với chủ đề “MSM –TG chung tay thực hiện mục tiêu 90-90-90” với mục tiêu tăng cường truyền trông giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với cộng đồng MSM-TG, nâng cao hình ảnh, vị thế và vai