WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Tử thần trong bóng 'ma men'

Tử thần trong bóng 'ma men'
- Hàng nghìn vụ tai nạn thương tâm liên quan đến bia rượu xảy ra mỗi năm khiến cả xã hội xót xa cũng chưa thể thức tỉnh được người dân nhận ra tác hại của việc điều khiển phương tiện khi đã c