WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

Thêm hy vọng mới khỏi hoàn toàn

Thêm hy vọng mới khỏi hoàn toàn
HIV là loại virus gây ra AIDS, nó xâm nhập và phá vỡ hệ thống miễn dịch, lám suy yếu khả năng chống nhiễm trùng. Khu vực Sahara thuộc châu Phi ...