WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

Những sao Hàn ủng hộ cộng đồng LGBT

Những sao Hàn ủng hộ cộng đồng LGBT
Dù vấn đề về LGBT đối với đất nước Hàn Quốc vẫn còn khá nhạy cảm nhưng những ngôi sao, thần tượng này vẫn không ngại thể hiện ...