Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

Người bị bệnh tâm thần có nguy cơ mắc bệnh tim cao

Người bị bệnh tâm thần có nguy cơ mắc bệnh tim cao
- Bệnh tâm thần và bệnh tim là hai nguyên nhân hàng đầu gây bệnh ở người. Người ta đã xác định được rằng nguy cơ bệnh tim là phổ biến hơn từ 2 tới 6 lần ở những bệnh nhân bị bệnh tâm thần. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra mối liên hệ giữa ...

Standing up ...