WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Ngăn ngừa đột quỵ mỗi ngày

Ngăn ngừa đột quỵ mỗi ngày
- Đột quỵ đang trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Đã gọi là đột quỵ thì khó lường trước. Tuy nhiên, chỉ cần có phương pháp phù hợp mỗi ngày, sẽ ngăn ngừa được nguy cơ đột quỵ!