WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

Miley Cyrus: 'Mối tình đầu tiên của tôi là với một cô gái'

Miley Cyrus: 'Mối tình đầu tiên của tôi là với một cô gái'
- Miley Cyrus không thích bó buộc giới tính của mình. ... đó là pansexual (toàn tính luyến ái - xu hướng luyến ái bất kể giới tính của đối tượng thu hút mình). Miley tâm sự: "Cả cuộc đời tôi, tôi đã không hiểu giới tính và thiên hướng tình ...