Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Indonesia: Các cặp đôi đồng tính đăng ảnh hôn nhau lên Facebook sẽ bị đi tù

Indonesia: Các cặp đôi đồng tính đăng ảnh hôn nhau lên Facebook sẽ bị đi tù
- bộ trưởng chính phủ và lãnh đạo các nhóm tôn giáo đã ra thông báo rằng các ứng viên làm việc cho chính phủ không được thuộc cộng đồng LGBT.

Standing up ...