WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Giới thiệu buổi văn nghệ gây quỹ và hội thảo về LGBT của VROC

Giới thiệu buổi văn nghệ gây quỹ và hội thảo về LGBT của VROC
- Những người đồng tính luyến ái, song tính và chuyển giới thuộc cộng đồng LGBT [(là tên viết tắt của Cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ (Lesbian), đồng tính luyến ái nam (Gay), song tính luyến ái (Bisexual) và Hoán tính hay còn gọi là Người chuyển giới (Transgender)] tuy có khác với xu hướng tình dục và sở thích so với phần đông những người Dị tính luyến ái [straight, là những người yêu đương hay quan hệ tình dục với người khác