WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Giấc mơ lặp lại, mệt mỏi, em có vấn đề tâm lý?

Giấc mơ lặp lại, mệt mỏi, em có vấn đề tâm lý?
- Khoảng thời gian gần đây em hay mất ngủ, em không chắc chắn đây là vấn đề tâm lí nhưng hay mơ đi mơ lại 1 giấc mơ. Lúc đó em biết mình mơ và cố gắng tỉnh dậy, nhưng rất khó. Cho dù tỉnh dậy rồi lại tiếp tục giấc mơ đó nên em hay thức giấc nửa đêm, ..