WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

Fans suy đoán SNSD Taeyeon ủng hộ cộng đồng LGBT trong ngày

Fans suy đoán SNSD Taeyeon ủng hộ cộng đồng LGBT trong ngày
- Hôm qua là ngày 'Coming Out Day' (tạm dịch: Ngày công khai) đối với cộng đồng LGBT, cộng đồng mạng đã trending tích cực trên mạng xã hội Twitter để kỷ niệm ngày này. Đó là lý do các fans suy đoán bức ảnh bảy sắc cầu vồng Taeyeon đăng tải trên Instagram là ngầm ý thể hiện sự chúc mừng của cô với 'Coming Out Day'.