Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Công chúa lọ lem Cinderella "nổi loạn" với nụ hôn đồng giới

Công chúa lọ lem Cinderella "nổi loạn" với nụ hôn đồng giới
- Hai người mong bộ ảnh sẽ đại diện cho cộng đồng LGBT (đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính và chuyển giới) trên các phương tiện đại chúng.

Standing up ...