WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

Cặp đồng giới nữ MC Ngọc Trang - Lin Jay không có quá nhiều rào cản

Cặp đồng giới nữ MC Ngọc Trang - Lin Jay không có quá nhiều rào cản
- Lin Jay nam tính, mạnh mẽ như bao người đàn ông bình thường cho nên hoàn ... Cô ấy yêu một người đàn ông dị tính hay yêu một người chuyển giới thì ... hướng tình dục khác giới, còn một số người có xu hướng tình dục đồng giới ...