WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

Cặp đôi LGBT đại diện Việt Nam bị loại đầu tiên tại "The Amazing Race Asia"

Cặp đôi LGBT đại diện Việt Nam bị loại đầu tiên tại "The Amazing Race Asia"
- May mắn đã không mỉm cười với hai đại diện đầu tiên của Việt Nam là Lisa & Nicole khi họ phải dừng chân sớm ngay trong tập mở màn "The ...