WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Càng già trước tuổi càng dễ mắc bệnh tim

Càng già trước tuổi càng dễ mắc bệnh tim
- Những người có lối sống không lành mạnh, chế độ ăn uống mất cân bằng… thì nhanh già hơn và đó cũng là những yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch. Ảnh minh hoạ: Internet. Già hơn tuổi tăng 39% nguy cơ mắc bệnh tim. Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học ...