WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

8 Trailer phim và chương trình TV về LGBT sắp được ra mắt

8 Trailer phim và chương trình TV về LGBT sắp được ra mắt
- Khi các phim bom tấn mùa hè suy yếu dần, thay vào đó, có sự gia tăng trong chất lượng của các phim hài yên tĩnh và phim truyền hình tại các rạp chiếu phim. Nếu Ben-Hur hoặc Suicide Squad không thực sự gây thuyết phục bởi chất lượng, hãy chờ đợi. Dưới đây là những đoạn trailer cho các chương trình và phim LGBT sắp ra mắt