WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

10 căn bệnh nguy hiểm lây truyền từ động vật

10 căn bệnh nguy hiểm lây truyền từ động vật
- Lịch sử của căn bệnh thế kỉ AIDS khá rộng. ... nhà khoa học đã phát hiện ra chủng virut HIV bắt nguồn từ loài tinh tinh (Cameroonian Chimpanzees).