WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, ngày 11 tháng 10 năm 2016

10 căn bệnh nguy hiểm lây truyền từ động vật

10 căn bệnh nguy hiểm lây truyền từ động vật
- Lịch sử của căn bệnh thế kỉ AIDS khá rộng. ... nhà khoa học đã phát hiện ra chủng virut HIV bắt nguồn từ loài tinh tinh (Cameroonian Chimpanzees).