WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Vì cô con gái đồng tính, có một bà mẹ đã miệt mài hơn 30 năm biểu tình cùng những người LGBT

Vì cô con gái đồng tính, có một bà mẹ đã miệt mài hơn 30 năm biểu tình cùng những người LGBT
- Dù đã bước sang tuổi 92 nhưng bà Goldin vẫn tiếp tục tuần hành trên những con đường, chỉ để mong cho con gái mình và bao người LGBT khác có ...