WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

Tuyên truyền về HIV/AIDS cho công nhân

Tuyên truyền về HIV/AIDS cho công nhân
- Bên cạnh truyền thông về phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn mại dâm, LĐLĐ quận 1 còn phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức tuyên truyền cho người lao ...