WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

Trùm công nghệ Trung Quốc trả 1,1 tỷ USD để ly hôn

Trùm công nghệ Trung Quốc trả 1,1 tỷ USD để ly hôn
- Ông trùm công nghệ Trung Quốc, người từng mua ứng dụng hẹn hò đồng tính Grindr, quyết định sẽ ... Tài sản của họ ước tính vào khoảng 3,5 tỷ USD.