WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

Trở lại sân cỏ, trọng tài đồng tính lập tức bị dọa giết

Trở lại sân cỏ, trọng tài đồng tính lập tức bị dọa giết
- Từng phải tuyên bố sớm giải nghệ cầm còi sau khi công khai mình là người đồng tính nhưng sau đó, khi vừa tuyên bố trở lại nghiệp “cầm cân nảy ...