WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

Trăng yêu thương” cho trẻ nhiễm HIV

Trăng yêu thương” cho trẻ nhiễm HIV
- 200 em nhỏ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM và Củ Chi đã được tặng quà gồm bánh trung thu, lồng đèn, bánh kẹo…