WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

Tình tin đồn' của Brad Pitt có tác phẩm tranh giải Oscar

Tình tin đồn' của Brad Pitt có tác phẩm tranh giải Oscar
- Phim kể về một nhà biên kịch đồng tính nổi tiếng trở về nhà sau 12 năm xa cách để báo với người thân rằng anh sắp chết. Trong quá trình đoàn tụ, ...