WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

Thí sinh hoa hậu Mỹ đầu tiên thừa nhận mình thuộc giới tính thứ ba

Thí sinh hoa hậu Mỹ đầu tiên thừa nhận mình thuộc giới tính thứ ba
 - Theo Reuters, người đẹp Erin O'Flaherty, 23 tuổi, đại diện cho bang Missouri trong cuộc thi hoa hậu Mỹ, thừa nhận mình là người đồng tính. Cô là thí ...