WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

Số phận đáng thương của cộng đồng người LGBT ở Thổ Nhĩ Kỳ

Số phận đáng thương của cộng đồng người LGBT ở Thổ Nhĩ Kỳ
- Theo hãng BBC, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là đất nước có tư tưởng bảo thủ đối với người LGBT (đồng giới nam, đồng giới nữ, song tính, chuyển giới và lưỡng ...