WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

Sau 20 phút, biết mình nhiễm HIV hay không

Sau 20 phút, biết mình nhiễm HIV hay không
 - Chia sẻ về việc tại sao nhiều nước đã triển khai mà Việt Nam mới thử nghiệm, TS Phan Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS ...