Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Sau 20 phút, biết mình nhiễm HIV hay không

Sau 20 phút, biết mình nhiễm HIV hay không
 - Chia sẻ về việc tại sao nhiều nước đã triển khai mà Việt Nam mới thử nghiệm, TS Phan Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS ...

Standing up ...