WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Nổ bom ở New York: Nghi phạm là người đồng tính?

Nổ bom ở New York: Nghi phạm là người đồng tính?
- Trên mạng xã hội Tumbr, một tài khoản với avatar là lá cờ lục sắc đại diện cho cộng đồng LGBT đã viết: “Tôi là kẻ đánh bom New York”, ...