Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Nổ bom ở New York: Nghi phạm là người đồng tính?

Nổ bom ở New York: Nghi phạm là người đồng tính?
- Trên mạng xã hội Tumbr, một tài khoản với avatar là lá cờ lục sắc đại diện cho cộng đồng LGBT đã viết: “Tôi là kẻ đánh bom New York”, ...

Standing up ...