WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

Nhiều rào cản người nhiễm HIV tiếp cận BHYT

Nhiều rào cản người nhiễm HIV tiếp cận BHYT
 - Còn nhiều rào cản khiến người nhiễm HIV/AIDS khó tiếp cận với BHYT. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo “Rào cản tiếp cận BHYT của ...