Standing up against populism, nationalism and everything they represent

Nhiều rào cản người nhiễm HIV tiếp cận BHYT

Nhiều rào cản người nhiễm HIV tiếp cận BHYT
 - Còn nhiều rào cản khiến người nhiễm HIV/AIDS khó tiếp cận với BHYT. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo “Rào cản tiếp cận BHYT của ...