WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

Nhiều học sinh đồng tính đang bị kỳ thị ở trường học

Nhiều học sinh đồng tính đang bị kỳ thị ở trường học
 - Nhiều học sinh LGBT (đồng tính, song tính và chuyên giới) đang bị bắt nạt, kỳ thị bởi bạn bè, thầy cô, cán bộ nhà trường ngay trong môi ...