Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Nhiều học sinh đồng tính đang bị kỳ thị ở trường học

Nhiều học sinh đồng tính đang bị kỳ thị ở trường học
 - Nhiều học sinh LGBT (đồng tính, song tính và chuyên giới) đang bị bắt nạt, kỳ thị bởi bạn bè, thầy cô, cán bộ nhà trường ngay trong môi ...

Standing up ...