WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

Người mẫu chuyển giới nóng bỏng nhất Brazil

Người mẫu chuyển giới nóng bỏng nhất Brazil
 - Tuy nhiên, xét theo một góc độ khác, ông đã không thể sống thật với giới tính của mình trong một môi trường kỳ thị gay gắt người LGBT như quân đội.