Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Người LGBT tiếp tục bị 'hắt hủi' tại Hollywood

Người LGBT tiếp tục bị 'hắt hủi' tại Hollywood
Trong khi đó, tỷ lệ nhân vật LGBT (Đồng tính, song tính & chuyển giới) thì thấp đến đáng ngạc nhiên với 1%, tức là chỉ có 34 nhân vật trong số 4.370 ...

Standing up ...