WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

Nghi phạm đánh bom New York 'báo thù' vì bị kỳ thị là người đồng tính?

Nghi phạm đánh bom New York 'báo thù' vì bị kỳ thị là người đồng tính?
- Một tài khoản mạng xã hội Tumbr để Avatar là hình ảnh lá cờ lục sắc của cộng đồng LGBT viết: “Tôi là kẻ đánh bom New York”, lý do gây án là để báo ...