WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

Ngắm dung nhan của Hoa hậu đồng tính đầu tiên ở Mỹ

Ngắm dung nhan của Hoa hậu đồng tính đầu tiên ở Mỹ
 - Tuy nhiên, mới đây nhất, Erin O'Flaherty xác nhận với giới truyền thông rằng cô là người đồng tính nữ từ năm 18 tuổi. Năm nay người đẹp đã bước ...