WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Mexico: Cậu bé 12 tuổi chặn dòng người phản đối hôn nhân đồng tính

Mexico: Cậu bé 12 tuổi chặn dòng người phản đối hôn nhân đồng tính
- Hình ảnh cậu bé 12 tuổi đơn độc đối mặt với hàng chục ngàn người biểu tình phản đối hôn nhân đồng giới tại Mexico đã gây xúc động mạnh.