WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

Mexico: Cậu bé 12 tuổi chặn dòng người phản đối hôn nhân đồng tính

Mexico: Cậu bé 12 tuổi chặn dòng người phản đối hôn nhân đồng tính
Hình ảnh cậu bé 12 tuổi đơn độc đối mặt với hàng chục ngàn người biểu tình phản đối hôn nhân đồng giới tại Mexico đã gây xúc động mạnh.