WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

Lâm Vinh Hải phản ứng với tin đồn đồng tính, cặp kè biên đạo John Huy Trần

Lâm Vinh Hải phản ứng với tin đồn đồng tính, cặp kè biên đạo John Huy Trần
Biên đạo múa Lâm Vinh Hải chính thức lên tiếng trả lời những đồn đoán về giới tính làm phiền anh và người thân trong thời gian qua.