Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Làm điều dưỡng tại khoa Lao, hưởng chế độ thế nào?

Làm điều dưỡng tại khoa Lao, hưởng chế độ thế nào?
- Những ngày ông làm công việc trực tiếp khám, điều trị, phục vụ bệnh nhân truyền nhiễm (ngoài những ngày chăm sóc bệnh nhân HIV, AIDS), ông sẽ ...

Standing up ...