Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Là gay có nên dùng thêm hoóc môn để nam tính hơn?

Là gay có nên dùng thêm hoóc môn để nam tính hơn?
Đồng tính là xu hướng giới tính tình dục hoàn toàn bình thường của xã hội loài người, nó không phải là bệnh lý do vậy hãy cứ sống đúng với những gì ...

Standing up ...