WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Kristen hẹn hò đồng giới, Robert Pattinson cũng bất ngờ thừa nhận là gay?

Kristen hẹn hò đồng giới, Robert Pattinson cũng bất ngờ thừa nhận là gay?
- dẫn lời Robert: "Tôi hoàn toàn đổ vì anh chàng này. Ban đầu, tôi nghĩ mình chỉ đang nhầm lẫn về cảm xúc và không muốn làm các fan nữ thất vọng. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ, tôi cảm thấy tốt nhất là nên công khai và xác nhận mình là người đồng tính".