WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

Hai người đàn ông ứa nước mắt chia sẻ về chuyện tình đồng tính gian khó của mình suốt 18 năm ...

Hai người đàn ông ứa nước mắt chia sẻ về chuyện tình đồng tính gian khó của mình suốt 18 năm ...
- Hẳn nhiều bạn trong cộng đồng LGBT Việt vẫn còn nhớ lễ cưới ấm áp của cặp đôi Mai Xuân Bảo (49 tuổi) - Trần Văn Hùng (37 tuổi) được tổ chức vào ...