WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

Giết người tình đồng tính rồi gọi người thân mang xác về mai táng

Giết người tình đồng tính rồi gọi người thân mang xác về mai táng
hình phạt, tuyên y án chung thân bị cáo Trương Hồng Phúc (40 tuổi, trú tại xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) về tội “Giết người”.