WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

Con trai ông Trump tung "vũ khí bí mật" đọ với bà Clinton

Con trai ông Trump tung "vũ khí bí mật" đọ với bà Clinton
- Trước đó, vị tỉ phú Mỹ và những người ủng hộ đã nhắm vào bài phát biểu của bà Clinton trong buổi quyên góp cho cộng đồng LGBT (người đồng tính, ..