WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

Chuyện tình đầy sóng gió của cặp đôi LGBT nữ

Chuyện tình đầy sóng gió của cặp đôi LGBT nữ
- 5 tháng rồi bọn mình không được gặp nhau, nhiều lúc phát điên lên vì nhớ nhưng vì hoàn cảnh nên đành chờ đợi tới thời điểm thích hợp để gặp...'.