WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

Chuyện đời thường: Bạn tôi là người chuyển giới (phần tiếp)

Chuyện đời thường: Bạn tôi là người chuyển giới (phần tiếp)
- Đó là một vài tâm sự của những người thuộc giới LGBT, họ không được may mắn như chúng ta, họ mang thân thể và tâm hồn trái ngược, và họ luôn ...