WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

Cặp đôi người Anh bị đuổi khỏi xe bus vì là người đồng tính

Cặp đôi người Anh bị đuổi khỏi xe bus vì là người đồng tính
- Mới đây, một cặp đôi người Anh đã bị trục xuất khỏi xe bus vì là người đồng tính. Sự việc diễn ra đã khiến cộng đồng LGBT tại Anh hết sức phẫn nộ.