WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

Các nghệ sĩ kêu gọi chống kì thị người nhiễm HIV

Các nghệ sĩ kêu gọi chống kì thị người nhiễm HIV
 - Góp mặt tại sự kiện là các nghệ sĩ nổi tiếng như diễn viên Hồng Ánh, đạo diễn Hùng Phương, nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam, nhà Thiết kế Sĩ Hoàng, đạo diễn Lương Duyên, biên đạo – đạo diễn Lê Việt, MC Bảo Anh, MC Đỗ Phương Thảo, ca sĩ Tuấn Tú, ca sĩ Diễm Hương… Các văn nghệ sĩ là những nhân tố quan trọng trong chiến dịch truyền thông để tránh kì thị cũng như cổ vũ lối sống tích cực và chăm sóc sức khỏe tốt cho người sống với HIV.